ثبت آگهی رایگان ماشین در بوق 3 خرید از فروشگاه پرزگیر دوکاره arso لوازم آشپزخانه دکوراسیون پرزگیر لباس mic آشپزخانه قیمت امروز ماشین بوق
حذف در پنل کاربری [X]
بررسی تطبیقی نظام‌های کاپیتالسیم (سرمایه‌داری) و سوسیالیسم(جامعه‌گرایی) (99صفحه در 8 فصل)

بررسی تطبیقی نظام‌های کاپیتالسیم (سرمایه‌داری) و سوسیالیسم(جامعه‌گرایی) (99صفحه در 8 فصل)

-تعداد کلمه:36100

-تعداد صفحه:99

-فونت: ب زر B Zar

-اندازه:14

-فاصله بین خطوط: 1سانت single

-میانگین خطوط در هر صفحه: 26

-صفحه‌بندی، ویرایش‌شده و شماره‌گذاری.

-دارای معادل انگلیسی اصطلاحات مهم و پاورقی‌های لازم

-دارای منابع موثق و نو انگلیسی و فارسی

-فهرست مطالب اصلی متن:

بررسی تطبیقی نظام‌های کاپیتالسیم (سرمایه‌داری) و سوسیالیسم(جامعه‌گرایی) (99صفحه در 8 فصل)

بخش اول : كاپيتاليسم

فصل اول : سابقه تاريخي شكل گيري و تكامل كاپيتاليسم در اروپا

1- سابقه و دور نماي تاريخي كاپيتاليسم

2- ويژگي هاي نظام سرمايه داري

الف- مالكيت

ب- اقتصادبازار

ج- رقابت

د- سود

3 - اخلاق پروتستاني وروحيه سرمايه داري

4- زهد اخلاقي كالوينسيم وتاثير آن بر كاپيتاليسم

5- اروپا در گذار از فئوداليسم به سرمايه دارى

بخش دوم: سوسیالیسم

1- سه ايدئولوژي

2- دورنما و سابقه تاريخي سوسياليسم

3- سوسياليزم به چند روايت

الف- فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد

ب- دانشنامه‌ی سیاسی

ج- فرهنگ اندیشه ی نو

منابع

-خلاصه‌ای از متن:

اين پايان نامه داراي دو بخش مجزا و در مجموع هشت فصل مي باشد.

بخش اول به كاپيتاليسم وبخش دوم به سوسياليسم اختصاص دارد.

دربخش اول به سابقه تاريخي وتكامل سرمايه داري در اروپا،رابطه دئيسم ودموكراسي بااصول سرمايه داري، تنگناهاسرمايه داري و اقتصاد پلوراليستي جديد،تغييرشكل هاي نوين سرمايه داري پرداخته شده است.

دربخش دوم سابقه تاريخي و شكل گيري سوسياليسم تقابل هاي سوسياليسم، دموكراسي و كمونيسم وسرانجام آينده ي سوسياليسم مباحث اصلي را تشكيل ميدهند .

كاپيتاليسم با انقلاب صنعتي ابتدا در اروپاي غربي و آمريكا نضج گرفت وسپس به كشورهاي غير غربي راه يافت وگسترش يافت واز زمان پيدايش به غير چند دوره محدود نظام مسلط جهاني بوده است . مالكيت فردي ، رقابت و سود واژگان كليدي و اركان اين نظام هستند.

اما همزاد كاپيتاليسم كه همانا سوسياليسم مي باشد نيز يك ايد‌ئولوژي شورنده عليه پيامد هاي شوم انقلاب صنعتي بويژه استثمار پرولتاريا مي باشد ومعتقد است پيگيري نفع فردي آنچنان كه كاپيتاليسم باور دارد خود به خود منجر به نفع جمعي نخواهد شد لذا رفاه جامعه وعدالت اجتماعي براي سوسياليستها در اولويت قرار مي گيرد.سوسياليستها كه معتقدند سرانجام نظام سرمايه داري روزي فرو خواهد ريخت در جستجوي آلتر ناتيوي براي آن ، نظام سوسياليستي را معرفي مي كنند.

روش تحقيق اين پايان نامه اسنادي بوده كتابها ومجلات واينترنت منابع اصلي مورد استفاده بوده اند.برچسب ها: کاپیتالیسم، سرمایه داری، سوسیالیسم، جامعه گرایی، نظریه ها، تطبیق و مقایسه کاپیتالیسم و سوسیالیزم ,
9500 تومان

کتاب جامعه شناسی مردم مدار انتقادی «مجموعه مقالات علمی - کاربردی». غفور شیخی

کتاب جامعه سایزمیک ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب کردنشینان ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب بوکان یتیم. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

نقش تعاونی ها در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ایران و مزیتهای نسبی موقعیتها، چالش ها و نیرو

مزد در قانون کار

مال حرام و تبعات آن

قانون گریزی (قانون شکنی) و دلایل عمده ی آن با تاکید بر آیات و روایات

شهرنشینی + چکیده فارسی و انگلیسی

شرح و بسط نظریه های جامعه شناسی ورزش