ثبت آگهی رایگان ماشین در بوق 3 خرید از فروشگاه پرزگیر دوکاره arso لوازم آشپزخانه دکوراسیون پرزگیر لباس mic آشپزخانه قیمت امروز ماشین بوق
حذف در پنل کاربری [X]
سرمایه ی اجتماعی (تعاریف، انواع، نظریه ها، حوزه ها)

سرمایه ی اجتماعی (تعاریف، انواع، نظریه ها، حوزه ها)

-تعداد کلمه:6000

-تعداد صفحه:18

-فونت: ب زر B Zar

-اندازه:14

-فاصله بین خطوط: 1سانت single

-میانگین خطوط در هر صفحه: 26

-صفحه‌بندی، ویرایش‌شده و شماره‌گذاری.

-دارای معادل انگلیسی اصطلاحات مهم و پاورقی‌های لازم

-دارای منابع موثق و نو انگلیسی و فارسی

-فهرست مطالب اصلی متن:

سرمایه ی اجتماعی (تعاریف، انواع، نظریه ها، حوزه ها)

چكيده

مقدّمه

1- انواع سرمايه و ارتباط متقابل آنها

2- تعاريف سرمايه ي اجتماعي

3- انواع سرمايه اجتماعي

4- فراتحليل و روند سرمايه ي اجتماعي در ايران

5- نمودهاي اختاپوسوار سرمايه ي اجتماعي در حوزه هاي زندگي

5-1- سرمايه ي اجتماعي و مداراي اجتماعي[28]

5-2- سرمايه ي اجتماعي و سلامت رواني

5-3- سرمايه ي اجتماعي و شادماني و رضايت از زندگي

5-4- سرمايه ي اجتماعي و شبكههاي ارتباطي

5-5- سرمايه ي اجتماعي و رفاه اجتماعي[29]

5-6- سرمايه ي اجتماعي و جرم و بزهكاري

5-7- سرمايه ي اجتماعي و خانواده

5-8- سرمايه ي اجتماعي و مشاركت هاي زنان

6- جمع بندي

منابع

-خلاصه‌ای از متن:

چكيده

ابتدا به انواع سرمايه (مادي، انساني، فرهنگي، اجتماعي) اشاره شده و سپس ضمن ارائه ي تعاريف متعدد از سرمايه اجتماعي (پاتنام، فوكوياما، كولمن، بورديو)و ذكر انواع(شناختي، ساختاري، درون گروهي، برون گروهي)و شاخص هاي متعدد آن، به بررسي نقش، ارتباط و نمود موثر و مهم آن در حوزه هاي مختلف زندگي بشري (مدارا، خانواده، زنان، سلامت رواني، شادماني و رضايت از زندگي، جرم و بزهكاري، رفاه و) پرداخته است. روش مطالعه، اسنادي-كتابخانه اي با هدف اصلي شناساندن عملياتي مفهوم سرمايه اجتماعي است. از يافته هاي آن مي توان به توصيف و تبيين ارتباط و تاثيرات اختاپوس وار (قدرتمند، نامحسوس، مثبت و منفي) اين مفهوم درتمام ابعاد زندگي اشاره كرد.

واژگان كليدي: سرمايه اجتماعي، جرم و بزهكاري، سلامت رواني، خانواده، مشاركت زنان، رفاه اجتماعي، شادماني و رضايت زندگيبرچسب ها: سرمایه اجتماعی، ابعاد و حوزه ها ,
5000 تومان

کتاب جامعه شناسی مردم مدار انتقادی «مجموعه مقالات علمی - کاربردی». غفور شیخی

کتاب جامعه سایزمیک ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب کردنشینان ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب بوکان یتیم. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

نقش تعاونی ها در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ایران و مزیتهای نسبی موقعیتها، چالش ها و نیرو

مزد در قانون کار

مال حرام و تبعات آن

بررسی تطبیقی نظام‌های کاپیتالسیم (سرمایه‌داری) و سوسیالیسم(جامعه‌گرایی) (99صفحه در 8 فصل)

قانون گریزی (قانون شکنی) و دلایل عمده ی آن با تاکید بر آیات و روایات

شهرنشینی + چکیده فارسی و انگلیسی