ثبت آگهی رایگان ماشین در بوق 3 خرید از فروشگاه پرزگیر دوکاره arso لوازم آشپزخانه دکوراسیون پرزگیر لباس mic آشپزخانه قیمت امروز ماشین بوق
حذف در پنل کاربری [X]
روش تحقیق گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای، مبنایی

روش تحقیق گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای، مبنایی


به جرات و قاطعیت می توان گفت که این فایل یکی از کامل ترین و ساده ترین و کاربردی ترین مطالب در خصوص روش گراندد تئوری (مبنایی یا زمینه ای) است که از منابع مختلف، ذکر ارجاع ها، منابع پایانی تشکیل یافته است و شما را از هر سرچ و جستجوی دیگری در اینترنت به زبان فارسی بی نیاز می کند.

برای درک راحت تر مراحل مختلف یک تحقیق، دست شما را می گیرد و مرحله به مرحله با مثال توضیح می دهد که اگر پروژه، مقاله یا کنفرانس و پایان نامه به این روش در دست اقدام دارید، قطعا به این فایل نیاز خواهید داشت. موفق باشید.

-تعداد کلمه:8400

-تعداد صفحه:22

-فونت: ب زر B Zar

-اندازه:14

-فاصله بین خطوط: 1سانت single

-میانگین خطوط در هر صفحه: 26

-صفحه‌بندی، ویرایش‌شده و شماره‌گذاری.

-دارای معادل انگلیسی اصطلاحات مهم و پاورقی‌های لازم

-دارای منابع موثق و نو انگلیسی و فارسی

-فهرست مطالب اصلی متن:

درآمد

تعاریف این روش

پیشینه ی این روش

5 ویژگی نظریه هایی که از طریق گراندد تئوری تولید می شوند

شباهت ها و تفاوت های نظریه زمینه ای با دیگر روش ها

جنس و نوع داده ها

چگونگی اجرای گراندد تئوری

1-مرحله اول طرح پرسش های پژوهش

2- مرحله دوم یادداشت برداری و گردآوری داده ها

3- مرحله سوم تجزیه و تحلیل

4- مرحله چهارم نمونه گیری نظری و اشباع نظری

5- مرحله آخر نگارش و تدوین تئوری و مقایسه متون

مثال اول

چهار اصطلاح و مفهوم مهم (عناصر اصلی)

1-مفاهیم

2-مقولات

3-گزاره ها

4- کدگذاری

مثال دوم

پایایی و اعتبار

معیارهای ارزیابی کیفی گراندد تئوری

نقاط ضعف و قوت

منابع

-خلاصه‌ای از متن:

گراندد تئوری یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود، خود به تدوین تئوری اقدام کند. این تئوری به شکل نظام مند و بر اساس داده های واقعی تدوین می شود. این روش در مواردی کاربرد دارد که دانش ما در آن زمینه ها محدود است.گلَزر و استراوس در سال 1967 برای اولین بار این راهبرد اجرایی پژوهش کیفی را در کتاب خود مطرح کردند. در واقع یک روش تحقیق کیفی است که نام آن برگرفته از عمل استخراج نظریه از تحقیقی است که در داده ها نهادینه شده است و پژوهش کیفی نیز در اصل هرنوع تحقیقی است که یافته های آن باشیوه هایی غیر از روش های آماری یاهرگونه کمی کردن به دست می آید. درمطالعاتی که خصلت کیف دارند، داده های اصلی اولیه به یکی ازدو زبان، زبان فنی پژوهشگری و زبان روزانه پاسخگویان تولید می شوند. این زبان هابرای توصیف رفتارها، روابط اجتماعی، فرآیندهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی و به خصوص معناهایی که مردم به فعالیت های خود و دیگران و همچنین به اشیاء و زمینه های اجتماعی می دهند به کارمی روند (بلیکی،301:1384).

چنین رهیافتی پس ازاستخراج داده ها به جای گذاشتن آن به محک تحلیل آماری به تجزیه و ترکیب غیرمقداری آن مبادرت می کند و در این مسیر زمینه ساز نوعی انعطاف پذیری درپژوهش می شود. هدف ازتحلیل کیفی درک معنا و ماهیت رابطه بین متغیرهاست. درضمن با مقولاتی در پژوهش کیفی سروکار داریم که گاه قابل کمی شدن نیستند. روش های کیفی وسیله ای برای ارزیابی حقایق سنجش ناپذیردرباره افراد تحت مطالعه پژوهشگران و نیز عناصر نمایانگر خصوصیات شخصیتی آنان هستند. درنتیجه پژوهشگران می توانند با فنون کیفی درفهم و درک دیگران شریک شوند و با کشف ساختار زندگی مردم دریابندکه آن ها چگونه به زندگی خود و دیگران معنا می دهند. روش پژوهش روی انسان ها برچگونگی بررسی شرکت کنندگان تاثیر می گذارد به گونه ای که اگرانسان هابه صورت آماری مطالعه شوند خطر عدم تطابق با واقعیت برای نتایجی که از نظر ریاضی دقیق اند وجود دارد(سفیری،28:1387-27).برچسب ها: روش تحقیق، کمی و کیفی، گراندد تئوری، تئوری زمینه ای، مبنایی ,
15000 تومان

کتاب جامعه شناسی مردم مدار انتقادی «مجموعه مقالات علمی - کاربردی». غفور شیخی

کتاب جامعه سایزمیک ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب کردنشینان ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب بوکان یتیم. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

نحوه تهيه و تنظيم پرسشنامه بانضمام چند نمونه

مراحل، منابع، آزمون و نکات دکتری جامعه شناسی

شناخت، انواع آن و راه های حصول و انجام تحقیق

روش تحقیق مونوگرافی یا تک نگاری

روش تحقیق مطالعه موردی Case study

روش تحقیق تاریخی