ثبت آگهی رایگان ماشین در بوق 3 خرید از فروشگاه پرزگیر دوکاره arso لوازم آشپزخانه دکوراسیون پرزگیر لباس mic آشپزخانه قیمت امروز ماشین بوق
حذف در پنل کاربری [X]
روش تحقیق فراتحلیل+فرمولها و تصاویر

روش تحقیق فراتحلیل+فرمولها و تصاویر

-تعداد کلمه: 14600

-تعداد صفحه:56 بافرمول ها و تصاویر

-فونت: ب زر B Zar

-اندازه:14

-فاصله بین خطوط: 1سانت single

-میانگین خطوط در هر صفحه: 26

-صفحه‌بندی، ویرایش‌شده و شماره‌گذاری.

-دارای معادل انگلیسی اصطلاحات مهم و پاورقی‌های لازم

-دارای منابع موثق و نو انگلیسی و فارسی

-فهرست مطالب اصلی متن:

1- به اهمیت و نقش روش فرا تحلیل پی ببریم.

2- مراحل اجرای روش فراتحلیل را بشناسیم.

3- فرمولها و مهارت های آماری و ریاضی لازم درین تکنیک را با مثال ، کاربردی سازیم.

کلید واژه های بحث:

فراتحلیل Meta analysis ، منابع، پایائی، سطح معنا داری، اندازه اثر، ترکیب احتمالات.

-خلاصه‌ای از متن:

هدف از فراتحلیل این است که چگونه می توان نتایج پژوهش های انجام شده و نظریه های صورت بندی شده را درعمل به کار برد. در دهه اول سال 1980 وضعیت پژوهش های انجام شده در علوم اجتماعی و انسانی موجب نگرانی علمای علوم ذکر شده گردید. پیشرفت و دستاورد های علمی این شاخه از علم درمقایسه با علوم فیزیکی بسیار کند و ناچیز بود. رویکردی که با ادغام و ترکیب پژوهش ها تحت عنوان فراتحلیل توجه دارد، چیزی بیش از روش برای تحلیل داده ها نیست که در آن داده ها ی متعلق به تجارب افراد به صورت کمی خلاصه می شود. در روش فراتحلیل پژوهشگر با ثبت ویژگیها و یافته های توده ای از پژوهش ها در قالب مفاهیم کمی، آنها را آماده استفاده از روش های نیرومند آماری می کند. به عبارت دیگر این روش مهارتی است که در آن از روش های آماری و ریاضی استفاده می شود ودربارۀ کیفیت تحقیق پیش داوری نمی شود.

1- پیشینه ی فراتحلیل (Meta analysis)

محققان سال 1980 کلید حل بحران پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی را، در تصحیح فرآیند بازنگری می دانستند . آنها اعتقاد داشتند که مطالعه تحقیقات گذشته به شکل مرسوم جنبه کیفی دارد و دارای اشکالاتی به شرح زیر است:

1- ذهنی هستند به این معنا که هر پژوهشگری با عنایت به ملاک های ذهنی خود پژوهش های انجام شده را مورد بررسی قرار می دهد.

2 ناتوانی در انتخاب ویژگی هایی که موجب یکدست شدن نتایج می شود.

3 عدم توانایی در بررسی متغیرهایی که با متغیرهای اصلی در پژوهش های انجام شده ارتباط دارند.

با توجه به انتقادات مطرح شده...


6000 تومان

کتاب جامعه شناسی مردم مدار انتقادی «مجموعه مقالات علمی - کاربردی». غفور شیخی

کتاب جامعه سایزمیک ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب کردنشینان ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب بوکان یتیم. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

نحوه تهيه و تنظيم پرسشنامه بانضمام چند نمونه

مراحل، منابع، آزمون و نکات دکتری جامعه شناسی

شناخت، انواع آن و راه های حصول و انجام تحقیق

روش تحقیق مونوگرافی یا تک نگاری

روش تحقیق مطالعه موردی Case study

روش تحقیق تاریخی