ثبت آگهی رایگان ماشین در بوق 3 خرید از فروشگاه پرزگیر دوکاره arso لوازم آشپزخانه دکوراسیون پرزگیر لباس mic آشپزخانه قیمت امروز ماشین بوق
حذف در پنل کاربری [X]
سرچز Searches - صفحه 2 ستاره شهر
لیست محصولات

بررسی تطبیقی مفهوم قشر و طبقه در آراء مارکس، پولانزاس، وبر

بررسی تطبیقی مفهوم قشر و طبقه در آراء مارکس، پولانزاس، وبر

4000 تومان

انگیزه‌ی پیشرفت و ساختار اجتماعی

انگیزه‌ی پیشرفت و ساختار اجتماعی

8000 تومان

نقش آموزش و پرورش در تقویت فرهنگ صحیح مصرف

نقش آموزش و پرورش در تقویت فرهنگ صحیح مصرف

5000 تومان

نظریه های فقر روستایی و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن

نظریه های فقر روستایی و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن

11000 تومان

بررسی تطبیقی مدرنيسم و پست مدرنيسم و شاخص های مختلف آنها ازدیدگاه صاحبنظران. 104صفحه

بررسی تطبیقی مدرنيسم و پست مدرنيسم و  شاخص های مختلف آنها ازدیدگاه صاحبنظران. 104صفحه

20000 تومان

رسانه و الگوی زندگی (3فصل کامل+پرسشنامه+آزمونهای آماری)

رسانه و الگوی زندگی (3فصل کامل+پرسشنامه+آزمونهای آماری)

30000 تومان

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و توانمندسازی روانشناختی مددکاران

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و توانمندسازی روانشناختی مددکاران

4000 تومان

شخصیت‌پردازی در داستان‌های مولانا

شخصیت‌پردازی در داستان‌های مولانا

10000 تومان

سرمایه ی فرهنگی- هنری و سرمایه ی اجتماعی+پرسشنامه

سرمایه ی فرهنگی- هنری و سرمایه ی اجتماعی+پرسشنامه

10000 تومان

مشاوره علمی.اینجا صرفاً برای پرداخت مطمئن هزینه از طریق کارت بانکی ست.1-خریدفایل را بزنید. 2 پرداخت.

مشاوره علمی.اینجا صرفاً برای پرداخت مطمئن هزینه از طریق کارت بانکی ست.1-خریدفایل را بزنید. 2 پرداخت.

9000 تومان

«یک هفته یک تبلیغ»در کمپین6میم.اینجاصرفاً برای پرداخت هزینه تبلیغه.1.خریدفایل رابزنید 2.پرداخت

«یک هفته یک تبلیغ»در کمپین6میم.اینجاصرفاً برای پرداخت هزینه تبلیغه.1.خریدفایل رابزنید 2.پرداخت

20000 تومان

مدیریت ریسک اجتماعی و روحیه کارآفرینی+پرسشنامه

مدیریت ریسک اجتماعی و روحیه کارآفرینی+پرسشنامه

9000 تومان

سیر تحولات اجتماعی-اقتصادی جوامع و دوره بندی آن

سیر تحولات اجتماعی-اقتصادی جوامع و دوره بندی آن

8000 تومان

خانواده و شبکه های اجتماعی (36صفحه)

خانواده و شبکه های اجتماعی (36صفحه)

9000 تومان

عوامل اجتماعی و روان شناختی مرتبط با حجاب گریزی

عوامل اجتماعی و روان شناختی مرتبط با حجاب گریزی

6000 تومان

توسعه ی اقتصادی- اجتماعی:تعاریف،انواع و شاخصها (1)

توسعه ی اقتصادی- اجتماعی:تعاریف،انواع و شاخصها (1)

6000 تومان

توسعه اقتصادي- اجتماعی: مکاتب و نظریه ها (2)

توسعه اقتصادي- اجتماعی: مکاتب و نظریه ها (2)

5000 تومان

بحران هویّت جمعی در ایران

بحران هویّت جمعی در ایران

5500 تومان

بازاریابی، بازاریابی نوین و موفق، انواع بازاریابی و...

بازاریابی، بازاریابی نوین و موفق، انواع بازاریابی و...

15000 تومان

بررسی آراء و اندیشه های جامعه شناختی- سیاسی یورگن هابرماس

بررسی آراء و اندیشه های جامعه شناختی- سیاسی یورگن هابرماس

15000 تومان

سیری در زندگی، آراء و اندیشه های کارل پوپر

سیری در زندگی، آراء و اندیشه های کارل پوپر

20000 تومان

تاثير اميد درماني بر استرس و اضطراب

تاثير اميد درماني بر استرس و اضطراب

4000 تومان

خلاصه، بررسی و نقد کتاب «فهم علم اجتماعی» راجر تریگ

خلاصه، بررسی و نقد کتاب «فهم علم اجتماعی» راجر تریگ

4000 تومان

خلاصه، بررسی و نقد کتاب «گریز از آزادی» اریش فروم

خلاصه، بررسی و نقد کتاب «گریز از آزادی» اریش فروم

3500 تومان

خلاصه، بررسی و نقل کتاب «زمینه جامعه شناسی» آریان پور

خلاصه، بررسی و نقل کتاب «زمینه جامعه شناسی» آریان پور

3500 تومان

خلاصه، بررسی و نقد کتاب «انسان برای خویشتن» اریش فروم

خلاصه، بررسی و نقد کتاب «انسان برای خویشتن» اریش فروم

4000 تومان

خلاصه، بررسی و نقد کتاب «دیالکتیک شریعتی»

خلاصه، بررسی و نقد کتاب «دیالکتیک شریعتی»

3000 تومان

خلاصه، بررسی و نقد کتاب «خودکشی» دورکیم

خلاصه، بررسی و نقد کتاب «خودکشی» دورکیم

4500 تومان

نحوه تهيه و تنظيم پرسشنامه بانضمام چند نمونه

نحوه تهيه و تنظيم پرسشنامه بانضمام چند نمونه

10000 تومان

مراحل، منابع، آزمون و نکات دکتری جامعه شناسی

مراحل، منابع، آزمون و نکات دکتری جامعه شناسی

3000 تومان