ثبت آگهی رایگان ماشین در بوق 3 خرید از فروشگاه پرزگیر دوکاره arso لوازم آشپزخانه دکوراسیون پرزگیر لباس mic آشپزخانه قیمت امروز ماشین بوق
حذف در پنل کاربری [X]
مقاله‌وکمک‌پایان‌نامه‌دکتری ستاره شهر
لیست محصولات

کتاب جامعه شناسی مردم مدار انتقادی «مجموعه مقالات علمی - کاربردی». غفور شیخی

کتاب جامعه شناسی مردم مدار انتقادی «مجموعه مقالات علمی - کاربردی». غفور شیخی

22000 تومان

کتاب جامعه سایزمیک ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب جامعه سایزمیک ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

25000 تومان

کتاب کردنشینان ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب کردنشینان ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

21000 تومان

کتاب بوکان یتیم. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب بوکان یتیم. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

25000 تومان

جوانان و پیامبر اسلام (در 6 فصل)

جوانان و پیامبر اسلام (در 6 فصل)

9500 تومان

توانمند سازي زنان سرپرست خانوار با تاكيد بر محوريت اشتغال، آموزش مهارت زا، كارآفريني ، مشاغل خانگي

توانمند سازي زنان سرپرست خانوار با تاكيد بر محوريت اشتغال، آموزش مهارت زا، كارآفريني ، مشاغل خانگي

5500 تومان

مشاركت شهروندان در امور شهري و عوامل اجتماعي مرتبط با آن (50صفحه+ پرسشنامه+چکیده انگلیسی)

مشاركت شهروندان در امور شهري و عوامل اجتماعي مرتبط با آن (50صفحه+ پرسشنامه+چکیده انگلیسی)

18000 تومان

شيوه‌هاي فرزند پروري(تربیت فرزندان)

شيوه‌هاي فرزند پروري(تربیت فرزندان)

4000 تومان

«سرمايه اجتماعي: ابعاد، ديدگاهها و شاخص‌ها»

«سرمايه اجتماعي: ابعاد، ديدگاهها و شاخص‌ها»

5000 تومان

سرمایه ی اجتماعی (تعاریف، انواع، نظریه ها، حوزه ها)

سرمایه ی اجتماعی (تعاریف، انواع، نظریه ها، حوزه ها)

5000 تومان

بررسی سرمایه ی اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه

بررسی سرمایه ی اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه

5000 تومان

سرمایه ی اجتماعی و جرم (قسمت2، نظریه ها و فرضیه و جمع بندی)

سرمایه ی اجتماعی و جرم (قسمت2، نظریه ها و فرضیه و جمع بندی)

6000 تومان

سرمایه ی اجتماعی و جرم (قسمت 1: تعاریف، انواع و چند نظریه)

سرمایه ی اجتماعی و جرم (قسمت 1: تعاریف، انواع و چند نظریه)

6000 تومان

سبك زندگی و مصرف از ديدگاه پير بورديو

سبك زندگی و مصرف از ديدگاه پير بورديو

7000 تومان

تبعیض اجتماعی و شکاف نسلی، 52صفحه+پرسشنامه

تبعیض اجتماعی و شکاف نسلی، 52صفحه+پرسشنامه

10000 تومان

بررسی تطبیقی مفهوم قشر و طبقه در آراء مارکس، پولانزاس، وبر

بررسی تطبیقی مفهوم قشر و طبقه در آراء مارکس، پولانزاس، وبر

4000 تومان

انگیزه‌ی پیشرفت و ساختار اجتماعی

انگیزه‌ی پیشرفت و ساختار اجتماعی

8000 تومان

بررسی تطبیقی مدرنيسم و پست مدرنيسم و شاخص های مختلف آنها ازدیدگاه صاحبنظران. 104صفحه

بررسی تطبیقی مدرنيسم و پست مدرنيسم و  شاخص های مختلف آنها ازدیدگاه صاحبنظران. 104صفحه

20000 تومان

رسانه و الگوی زندگی (3فصل کامل+پرسشنامه+آزمونهای آماری)

رسانه و الگوی زندگی (3فصل کامل+پرسشنامه+آزمونهای آماری)

30000 تومان