ثبت آگهی رایگان ماشین در بوق 3 خرید از فروشگاه پرزگیر دوکاره arso لوازم آشپزخانه دکوراسیون پرزگیر لباس mic آشپزخانه قیمت امروز ماشین بوق
حذف در پنل کاربری [X]
روش‌تحقیق‌کمّی‌و‌کیفی ستاره شهر
لیست محصولات

کتاب جامعه شناسی مردم مدار انتقادی «مجموعه مقالات علمی - کاربردی». غفور شیخی

کتاب جامعه شناسی مردم مدار انتقادی «مجموعه مقالات علمی - کاربردی». غفور شیخی

22000 تومان

کتاب جامعه سایزمیک ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب جامعه سایزمیک ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

25000 تومان

کتاب کردنشینان ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب کردنشینان ایران. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

21000 تومان

کتاب بوکان یتیم. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

کتاب بوکان یتیم. جامعه شناسی مردم مدار انتقادی. غفور شیخی

25000 تومان

نحوه تهيه و تنظيم پرسشنامه بانضمام چند نمونه

نحوه تهيه و تنظيم پرسشنامه بانضمام چند نمونه

10000 تومان

مراحل، منابع، آزمون و نکات دکتری جامعه شناسی

مراحل، منابع، آزمون و نکات دکتری جامعه شناسی

3000 تومان

شناخت، انواع آن و راه های حصول و انجام تحقیق

شناخت، انواع آن و راه های حصول و انجام تحقیق

4000 تومان

روش تحقیق مونوگرافی یا تک نگاری

روش تحقیق مونوگرافی یا تک نگاری

5500 تومان

روش تحقیق مطالعه موردی Case study

روش تحقیق مطالعه موردی Case study

6000 تومان

روش تحقیق تاریخی

روش تحقیق تاریخی

5500 تومان

روش تحقیق مردم نگاری+ فرهنگ نامه

روش تحقیق مردم نگاری+ فرهنگ نامه

5500 تومان

روش تحقیق گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای، مبنایی

روش تحقیق گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای، مبنایی

15000 تومان

روش تحقیق کمّی و کیفی (تعاریف، انواع، تفاوت و تشابه، معایب و محاسن)

روش تحقیق کمّی و کیفی (تعاریف، انواع، تفاوت و تشابه، معایب و محاسن)

6500 تومان

روش تحقیق فراتحلیل+فرمولها و تصاویر

روش تحقیق فراتحلیل+فرمولها و تصاویر

6000 تومان

روش تحقیق عملی مشارکتی

روش تحقیق عملی مشارکتی

4500 تومان

روش تحقیق تحلیل محتوا

روش تحقیق تحلیل محتوا

5500 تومان

روش تحقیق تحلیل گفتمان

روش تحقیق تحلیل گفتمان

6000 تومان

روش تحقیق پیمایش Survey

روش تحقیق پیمایش Survey

10000 تومان

روش تحقیق آزمایش و شبه آزمایش+راهنمای انگلیسی

روش تحقیق آزمایش و شبه آزمایش+راهنمای انگلیسی

5000 تومان

راهنمای بکارگیری آزمون های آماری در نرم افزار SPSS

راهنمای بکارگیری آزمون های آماری در نرم افزار SPSS

10000 تومان

تحقیق و شناخت چیست؟ و چگونه یک تحقیق علمی را انجام دهیم؟

تحقیق و شناخت چیست؟ و چگونه یک تحقیق علمی را انجام دهیم؟

4500 تومان

پارادایم

پارادایم

3000 تومان

انواع استدلال

انواع استدلال

4500 تومان